Меню
Профил
Език

КАТЕГОРИИ

НОВИ ПРОДУКТИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА www.bebino-bg.com


www.bebino-bg.com онлайн магазин, който предлага бебешки и детски стоки. 


Уебсайтът www.bebino-bg.com предлага разнообразни стоки и комбинации от продукти, като част от тях седоставят по поръчка на потребителите купувачи. Собственик и администратор на уебсайта www.bebino-bg.com е Комета 15 ЕООД, ЕИК 2033165048, представлявано от И. Йорданов, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, улица Топола 24. Някои от предлаганите в сайта продукти са обект на авторско право и представляват интелектуална собственост – описания на продуктите, логото на уебсайта, както и неговия дизайн. Следва да се вземе предвид, че настоящите Общи условия се прилагат и в случаите на сключен договор за продажба между потребители в социалните мрежи – като купувачи, и „Комета 15“ ЕООД – като продавач, в това число и при приети поръчки от страниците наwww.bebino-bg.com във Facebook.


I.ПРЕДМЕТ


Чл. 1 Тези общи условия важат за клиенти и потребители, които имат достъп до уебсайта на www.bebino-bg.com както и във фейсбук страницата на Facebook създадени и управлявани от Комета 15 ЕООД. Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да получите достъп до Сайта.

Чл. 2 Моля да имате предвид, че Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате www.bebino-bg.com респективно страницата ни във фейсбук. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, следва да не използвате Сайта.


II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 3 Комета 15 ЕООД администрира сайта www.bebino-bg.com

Чл. 4 Можете да се свържете с Комета 15 ЕООД по следния начин:

•Tелефон за контакти: +359 888 760 397

•Tелефон за контакти: +359 883 515 180

•E-mail адрес: bebino_varna@abv.bg

•Седалище и адрес на управление: гр. Варна, улица Топола 24


III.ДЕФИНИЦИИ


Чл. 5 Клиент / Потребител– всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта www.bebino-bg.com,респективно Facebook. по какъвто и да е начин, включително като ги разглежда.Търговец / Продаваче Комета 15  ЕООД.


Чл. 6 Акаунт – раздел от www.bebino-bg.com,формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да използва услугите на Сайта, в случаи, в които за използването им се изисква акаунт.


Чл. 7 Сайт означава сайт, находящ се на следния уеб адрес: www.bebino-bg.com,както и страницата ни във фейсбук. Под използвания линк:www.bebino-bg.com в настоящите Общи условия, потребителите следва да разбират, че последните са обвързващи и в случаите, в които сме получили поръчка посредством други канали за продажба, а именно: телефон или социални мрежи.IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 8 Общите условия на Комета 15  ЕООД са задължителни за всички потребители и клиенти на www.bebino-bg.com или клиенти от фейсбук страницата на дружеството.

(1)Всяко използване нa www.bebino-bg.com респективно на страницата ни във фейсбук, означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазватебезусловно.

(2)Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Комета 15  ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти и потребите на Сайта.

(3)Комета 15  ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

(4)Във всеки един случай на промяна на Общите условия Комета 15  ЕООД ще информира за това своите клиенти и потребители чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като потребители имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на www.bebino-bg.com в сяко нейно ползване.

(5)Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на www.bebino-bg.com се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.


Чл. 9 www.bebino-bg.com полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, www.bebino-bg.com уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.


Чл. 10 Характеристиките или цените на продуктите, описани в www.bebino-bg.com, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които www.bebino-bg.com предварително се извинява на своите потребители.


Чл. 11 Всички стоки, включително тези в промоция / намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в www.bebino-bg.com


Чл. 12 www.bebino-bg.com може да съдържа линкове към други сайтове. Уебсайтът www.bebino-bg.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.V.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


Чл. 13 Потребителят заявява желанието си да поръча/закупи стока през

www.bebino-bg.com като направи поръчка по електронен път.


(1)За тази цел следва да изберете продуктите/услугите, които желаете от уебсайта, както и тяхното количество и да кликнете върху "Добави в кошницата";

(2)www.bebino-bg.com ще изпрати уведомление до потребителя за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Комета 15 ЕООД прави по електронен път (имейл) или потелефона.

(3)Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи www.bebino-bg.com уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата.

(4)За да направите Поръчка в сайта, не е задължително да имате регистрация.

(5)С направата на поръчка през уебсайта Вие гарантирате, че съгласно закона сте в състояние да сключвате обвързващи Ви договори и че сте пълнолетни.

(6)Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към моментана получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.

(7)Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

(8) Предмет на договора за покупко-продажба е продукт, предлаган в интернет страницата на www.bebino-bg.com ,като в листинга /обявата/ на конкретния продукт са изрично посочени: вид на продукта, материал, от който е изработен, основни характеристики като размер, ориентировъчно тегло и др., цена на доставката. Всеки от продуктите, налични в уебсайта притежава законова гаранция за съответсвие на стоката за срок от 2 /две години/.VI.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА


Чл. 14 Достъпът до www.bebino-bg.com с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки клиент.

(1)www.bebino-bg.com си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на www.bebino-bg.com по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Контакти“ на www.bebino-bg.com, за дабъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. www.bebino-bg.com не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.


Чл. 15 Клиентът има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва с www.bebino-bg.com на посочените адреси в раздел „Контакти”. Mнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от www.bebino-bg.com или игнорирани.


Чл. 16 Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Сайта адреси в раздел „Контакт”.


Чл. 17 www.bebino-bg.com може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период отвреме.


Чл. 18 Всички цени на стоките и/или услугите на www.bebino-bg.com са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.


Чл. 19 В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от купувача или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.


Чл. 20 Плащането с карта към www.bebino-bg.com се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транскакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на купувача. За това www.bebino-bg.com препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти, продавани от www.bebino-bg.com


Чл. 21 Всички изображения, поместени на платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.


VII. ПОРЪЧКА. ПРАВО НА ОТКАЗ.


Чл. 22 Клиентът / потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на www.bebino-bg.com във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.


Чл. 23 С изпращането на поръчката клиентът / потребителят разрешава на Комета 15 ЕООД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка и сключения Договор.


Чл. 24 Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента / потребителя поръчка, за което следва да уведоми клиента / потребителя.


Чл. 25 Анулирането на поръчката от страна на продавача и или купувача не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на клиента / потребителя на трансакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;

• предоставените от клиента / потребителя данни в Платформата са непълни и/или грешни. В този случай продавачът има право да претендира спрямо купувача генерираните за невъзможната доставка разходи за куриерска услуга по изпращане на поръчката;


Чл. 26 (1 )В срок от 14 /четиринадесет/ дни от сключване на договора, когато се заплаща за услуга, респективно в 14-дневен /четиринадесет дневен/ срок при получаване на стоката при закупуването на стока, Клиентът / Потребителят има правода върне продукта, без да посочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или други обезщетения, в случай че не са на лице хипотезите на раздел IX от настоящите Общи условия. Клиентът / Потребителят ще поеме всички преки разходи по връщането на продукти / услуги, предлагани от www.bebino-bg.com в случай, че се откаже от договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, посочен в настоящата разпоредба. Такива разходи биха могли да бъдат разходи за опаковка или куриерска такса за изпращане, респективно връщане на продукта. Тази разпоредба не се прилага за продукти, изработени по поръчка на клиента или за някои от случаите, описани в чл. 36 и чл. 37 от настоящите Общи условия.


(2) Клиентът следва да върне продукта, заедно с издадената от Комета 15 ЕООД фактура и или касова бележка на адрес: гр. Варна, улица Топола 24, като междувременно уведоми продавача за това на bebino_varna@abv.bg или на телефони +359 888 760 397 /
+359 899 377110

(3) Клиентът следва да върне Продукта(-ите) и като попълни формуляра, чийто образец е виден непосредствено след настоящата алинея, както и публикуван в сайта. Клиентът следва да приложи същия към пратката, която връща и да го изпрати на някой от адресите (физически или електронни) за контакт с „Комета 15“ ЕООД. В зависимост от избраната от купувача куриерска услуга, куриер ще вземе продуктите от адреса, посочен от клиента, а последният ще заплати куриерската услуга, респективно клиентът ще достави стоката до офис на куриера–отново за своя собствена сметка.


СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ


До Комета 15 ЕООД, ЕИК 2033165048, представлявано от И.Йорданов, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, улица Топола 24

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/


Стоката е поръчана на ………………….


Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/


oт………………………………………………………………………../Имена потребителя/


Гр./с……………………………………………………………./Адрес на потребителя/


Продажната цена на поръчката е заплатена от мен по следния начин .............................................(наложен платеж, банков превод, с карта или друго)и желая заплатената сума да ми бъде възстановена по подходнящ начин според Общите условия на онлайн магазина.


/Дата/.............................................


Подпис на потребителя….................................


(4) Правото на отказ ще бъде уважено от Комета 15 ЕООД единствено ако наред със спазването на срока за отказ, фактическото връщане на продукта, заедно с касовата бележка и или фактурата за продажбата и поемането на разхода за връщането, Потребителят/Купувачът осигури връщането на продукта/продуктите в неговата/тяхната оригинална опаковка, по продукта / продуктите няма следи от употреба, продуктът / продуктите или опаковката не са с нарушен вид, зацапани и прочее.


Чл. 27 (1) www.bebino-bg.com се задължава да възстанови платената цена по договора, сключен от разстояние, от който клиентът / потребителят се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която последният е върнал съответния Продукт на адреса, посочен от Продавача в чл. 26, ал. 2 и след предоставяне на доказателство за връщането от страна на Клиента.


(2) Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

•Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършеноплащането;

•Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента;

•Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.


Чл.28 Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай че не е предложил да вземе сам стоките, което от двете събития настъпипо-рано.


VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


Чл. 29. Цялото съдържание, присъстващо в www.bebino-bg.com, а именно - логото, изобразяващо надписа БЕБИНО, в едно с фигурките към него, надписи и изображения, както и описания към продуктиtе са собственост на Комета 15 ЕООД или на трети лица, от които Комета 15 ЕООД е получило съгласие за възпроизвеждане.


Чл.30 Комета 15 ЕООД запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е начин със сайта www.bebino-bg.com и продуктите в него.


Чл. 31 Определени продукти, изложени в сайта www.bebino-bg.com са със собствен, спефичиен и единствен по рода си дизайн, притежание на Комета15 ЕООД, респективно на трети лица, с които „Комета 15“ ЕООД има сключен договор. Тези дизайни представляват обект на авторско право и интелектуална собственост и са предмет на защита от българското законодателство.


Чл. 32 Потребителите могат да използват съдържанието на сайта единствено за целите на покупко-продажбата. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия на www.bebino-bg.com ,както и за нарушаване на интелектуалната собственост, притежание на Комета 15 ЕООД.


Чл. 33 Всеки продукт, изложен в www.bebino-bg.com ,отговаря на европейските и националните изисквания, касаещи съответните продукти и по-конкретно тяхната безопасност. Конета 15 ЕООД съхранява цялата налична документация, удостоверяваща съответствието. Част от продуктите в сайта са тествани в независима европейска лаборатория, за доказване на съответствието на продуктите с европейското законодателство в областта на детските играчки – стандарт EN 71.
Чл. 34 (1) Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за личн и нетърговски цели,само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ и е получено изрично съгласие от страна на Комета 15 ЕООД.

(2) Електронният магазин www.bebino-bg.com дава на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин www.bebino-bg.com

(3) Забранява се копирането на текстове от www.bebino-bg.com поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на Комета 15 ЕООД или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: Онлайн магазин за бебешки и детски стоки и продукти - www.bebino-bg.comкато задължително линка следва да отвежда към онлайн магазина www.bebino-bg.com

Чл. 35. Комета 15 ЕООД притежава авторско право върху съдържанието на уебсайта www.bebino-bg.com, включително и не само върху описанията на продуктите и рекламното съдържание, публикувано от името на Комета 15 ЕООД, респективно от името на уебсайта www.bebino-bg.com


IX.СТОКИ / УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ


Чл. 36 Клиентът няма право да се откаже от сключения договор в следните случаи:

• при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;

• при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавачи, които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

• при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок нагодност;

• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

• при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;


• при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си наотказ.


Чл. 37 Клиентът няма право да откаже стока от сключен Договор в случаи, когато поръчаната стока не се произвеждат серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за него.


Чл. 38 Приемането и изпълнението на поръчката започва с предварителното съгласие на Клиента, че ще загуби правото си на отказ, ако договорът е вече стартиран или изпълнен. Договорът се счита за стартиран след получен превод на авансово плащане “капаро” на стойност не по-малка от 50% от общата сума на Поръчката. При отказ на поръчката Клиентът автоматично губи пълния размер на авансовото си плащане. Тази разпоредба не се прилага единствено в случаите, когато между страните е уговорено друго.НАЙ-ПРОДАВАНИ